Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem následně pokračovala v doktorském studiu pedagogické psychologie. Po ukončení studia jsem pracovala jako lektorka a psycholožka v o. s. Baobab v Praze, které se věnuje mladým lidem trpícím psychotickým onemocněním. Po návratu do Českých Budějovic jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity jako odborná asistentka na katedře pedagogiky a psychologie a působila jsem jako psycholožka ve Středisku výchovné péče ve Strakonicích. Od roku 2010 se věnuji soukromé psychologické praxi. Jsem absolventkou komplexního výcviku v systemické psychoterapii, výcviku v krizové intervenci, metodice FIE (Metoda instrumentálního obohacování), metodě HYPO a dílčích výcviků zaměřených na psychoterapii a psychologickou diagnostiku. Mám dvě děti, svůj volný čas ráda věnuji hudbě a cestování.

 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické Fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. V rámci studia jsem absolvovala několik stáží v Německu. Pokračovala jsem doktorským studiem vývojové psychologie na FSS Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci dalšího vzdělávání jsem se zaměřila na oblast metod psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky a poradenství. Působila jsem jako psycholožka v Dětském diagnostickém ústavě v Homolích a ve Středisku výchovné péče v Českých Budějovicích. Od roku 2003 pracuji jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JČU, České Budějovice. Od 02/2013 nabízím psychologické poradenství zejména pro děti a rodiče.

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM DALŠÍ KLIENTY.

 

 

Mgr. Kristýna Bělehradová

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně jsem pracovala jako psycholožka v Pedagogicko-psychologické poradně Brno a nyní pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně Strakonice. Věnuji se individuální terapii a poradenství pro děti i dospělé (psychoterapeutický výcvik KBT - Kognitivně behaviorální terapie). Dále mám absolvovaný kurz ROPRATEM – zaměřený na rozvoj pracovního tempa u dětí.

S čím Vám mohu pomoci: Dospělí se na mne mohou obrátit v obtížných životních situacích, při depresi, úzkosti, při řešení osobních krizí a vztahových problémů. Vašim dětem mohu poskytnout péči v oblasti pracovního tempa, úzkostného prožívání, školních obtíží atp.