Poskytujeme komplexní psychologickou péči pro děti a dospělé. Při práci s našimi klienty se snažíme o osobní přístup, který respektuje životní situaci a další kontext jejich života jako je rodina, zaměstnání či škola.

Dětem i dospělým nabízíme:

 • psychologické poradenství
 • pomoc v náročných životních situacích – krizovou intervenci (pomoc v situacích jako je rozvod, smrt či onemocnění blízkých apod.)
 • poradenství v oblasti výchovy a výchovných problémů (např. nejistota rodiče ve výchovném přístupu, různorodé výchovné problémy, jako např. impulzivita dítěte, nerespektování pravidel, problémy dětí s navazováním kontaktu, náhlá změna v chování dítěte; otázky ohledně výběru MŠ, ZŠ a adaptace dítěte na nové zařízení)
 • rodinné poradenství a terapii
 • psychologickou diagnostiku s cílem profesní orientace
 • podporu osobnostního rozvoje
 • tematická setkání (např. rodičovské skupinky) a přednášky
 • stimulace kognitivních funkcí, soustředění, řečového vývoje pomocí  metody BILATERÁLNÍ INTEGRACE

Pro děti dále nabízíme:

 • diagnostiku psychického vývoje dětí předškolního a školního věku (rozumový, emoční, sociální vývoj)
 • diagnostiku „školkové“ a školní zralosti
 • diagnostiku učebních problémů a jejich nápravu
 • diagnostiku specifických poruch učení a chování a jejich terapii
 • individuální a skupinovou práci s dětmi se specifickými poruchami učení a s ADHD
 • speciální programy pro rozvoj školních dovedností (HYPO, FIE)
 • skupinové programy zaměřené na stimulaci sociálních dovedností a skupinovou terapii
 • spolupráci s lékaři, učiteli a dalšími odborníky
 • v rámci poradenství pozorování dítěte v prostředí školy, školky, zájmového kroužku apod.